3.50(10)

629182031 หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วิธีการเรียนรู้

วิธีการเรียนรู้

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ประกอบด้วยสาระหลัก 10 หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยจะมีวิดิโอสอนสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 วิดิโอ  ให้ผู้อบรมเลือกเรียนโดยการเปิดดูวิดิโอเรียงตามลำดับสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ  ด้วยสมาร์ทโฟนจนจบสาระย่อยแล้วย้อนกลับมาทำตาม เมื่อจบหน่วยใดแล้วให้ลองทำแบบทดสอบว่าจะทำได้หรือไม่ หากถูกไม่ถึงครึ่งให้เปิดวิดิโอเรื่องที่ไม่เข้าใจดูใหม่อีกครั้งแล้วจึงทำข้อสอบจนกว่าจะผ่าน  เมื่อผู้อบรมเรียนครบทั้ง 10 หน่วยแล้ว  ส่งไปที่อีเมล์ yooth2624@wsk.ac.th

 

ประธานหลักสูตร  นายยุทธ  อัครางกูร

สารบัญหลักสูตร

53 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Line

แนะนำไลน์6:45
เรื่องที่ 1 เมนูไลน์12:24
เรื่อง 2 ตั้งค่าไลน์14:53
เรื่องที่ 3 เพิ่มเพื่อน , สร้างกลุ่ม7:40
เรื่องที่ 4 โพสต์ , ยกเลิก , ตอบกลับ12:48
เรื่องที่ 5 Note , Keep , Keep Memo11:01
เรื่องที่ 6 กิจกรรม , ประชุม , แชร์สถานที่11:45
เรื่องที่ 7 การใช้ Line ในคอมพิวเตอร์8:20
เรื่องที่ 8 ดาวน์โหลด , ลิงค์12:26
เรื่องที่ 9 การจัดการ ไฟล์ , อัลบั้ม20:25
เรื่องที่ 10 Line Open Chat8:57
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 Line Officail

หน่วยที่ 3 YouTube

หน่วยที่ 4 Google Drive

หน่วยที่ 5 Google Maps

หน่วยที่ 6 Google Form

หน่วยที่ 7 Kahoot

หน่วยที่ 8 Discord

หน่วยที่ 9 การตัดต่อคลิปวีดีโอการสอน

หน่วยที่ 10 แนะนำการแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์ ระบบการจัดการเรียนรู้(LMS)

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (192 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2705 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.5

Total 10 Ratings

5
7 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากค่ะ

ได้รับความรู้ดีมากเลยคะเนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ยืดเยื้อนำไปใช้งานได้จริง

ได้รับความรู้มากค่ะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมากเลยค่ะ

เนิ้อหาดี เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้กัยสถานะการณ์ตอนนี้คะ

เนื้อหาเข้าใจง่าย

ขอบคุณนะคะ ที่มอบความรู้ดีๆให้แก่คุณครูคะ

- ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ได้รับความรู้และความเข้าใจ สามารถทำได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่คล่อง ต้องใช้เวลา ในการฝึกให้เกิดความชำนาญ
- มีการสะกดคำผิดหลายจุด ทั้งรูปพยัญชนะและวรรณยุกต์

ได้ความรู้จากวิทยากรเยอะมากค่ะ ทุกบทเรียนสอนได้ชัดเจน นำไปใช้ได้อย่างดีค่ะ

เนื้อหาดี เรียบเรียงได้ดี เรียนรู้เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง แนะนำที่นี่ครับ ขอบคุณมากๆครับที่ให้ความรู้ใหม่ๆ

ได้รับความรู้ดีมากเลยค่ะ เหมาะกับสถานการโควิดตอนนี้ที่เด็กปิดโรงเรียนต้องสอนออนไลน์

฿999.00 ฿399.00