1.46(13)

624182011 หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการเรียนรู้

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ประกอบด้วยสาระหลัก 10 หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยจะมีวิดิโอสอนสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 วิดิโอ  ให้ผู้อบรมเลือกเรียนโดยการเปิดดูวิดิโอเรียงตามลำดับสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ  ด้วยสมาร์ทโฟนจนจบสาระย่อยแล้วย้อนกลับมาทำตาม เมื่อจบหน่วยใดแล้วให้ลองทำแบบทดสอบว่าจะทำได้หรือไม่ หากถูกไม่ถึงครึ่งให้เปิดวิดิโอเรื่องที่ไม่เข้าใจดูใหม่อีกครั้งแล้วจึงทำข้อสอบจนกว่าจะผ่าน  เมื่อผู้อบรมเรียนครบทั้ง 10 หน่วยแล้ว  ส่งไปที่อีเมล์ yooth2624@wsk.ac.th

ประธานหลักสูตร  นายยุทธ  อัครางกูร

สารบัญหลักสูตร

53 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Line

แนะนำไลน์6:45
เรื่องที่ 1 เมนูไลน์12:24
เรื่อง 2 ตั้งค่าไลน์14:53
เรื่องที่ 3 เพิ่มเพื่อน , สร้างกลุ่ม7:40
เรื่องที่ 4 โพสต์ , ยกเลิก , ตอบกลับ12:48
เรื่องที่ 5 Note , Keep , Keep Memo11:01
เรื่องที่ 6 กิจกรรม , ประชุม , แชร์สถานที่11:45
เรื่องที่ 7 การใช้ Line ในคอมพิวเตอร์8:20
เรื่องที่ 8 ดาวน์โหลด , ลิงค์12:26
เรื่องที่ 9 การจัดการ ไฟล์ , อัลบั้ม20:25
เรื่องที่ 10 Line Open Chat8:57
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 Line Officail

หน่วยที่ 3 YouTube

หน่วยที่ 4 Google Drive

หน่วยที่ 5 Google Maps

หน่วยที่ 6 Google Form

หน่วยที่ 7 Kahoot

หน่วยที่ 8 Discord

หน่วยที่ 9 การตัดต่อคลิปวีดีโอการสอน

หน่วยที่ 10 แนะนำการแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์ ระบบการจัดการเรียนรู้(LMS)

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (192 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2724 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

1.5

Total 13 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ได้รับความรู้และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ออนไลน์

ดีครับ มีประโยชน์มากๆๆ

ได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในการทำสื่อการสอน และ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสื่อค่ะ

ดีมากเลยค่ะมีรายละเอียดชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ

ทุกบทรายละเอียดดีมากค่ะ......ยกเว้น บทที่ 10 ....ไม่สมบูรณ์....บางเนื้อหาไม่อัพเดท....และเข้าใช้ไม่ได้ค่ะ...ถูกปฏิเสธการเข้าระบบ...เช่น การสร้างคอร์สใน obec.school platform .....ใช้เวลาเรียนวันนี้ ....จบทุกบทแล้วค่ะ....ระบบแจ้งสถานะการเรียน 100% สมบูรณ์...รอรับ Certificate ..ขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะ

ได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีค่ะ

ชอบมากเลยค่ะ อธิบายพร้อมสื่อประกอบที่เข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริง

ได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนเพื่อจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ทันสมัย ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก ขอบคุณค่ะ

ได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นแนวทางในการพัฒาตนเองและวิชาชีพ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

ได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ได้รับความรู้และสามารถนำไปพัฒนาในด้านการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ

฿999.00 ฿399.00