4.83(12)

624181128 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา

คำอธิบาย

ชื่อ / รหัสหลักสูตร : 624181128  : การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา


สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร : หลักสูตรพื้นฐาน

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0และการจัดกาเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
หลักสูตรเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี(Technological Knowledge:TK)กับความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้(Pedagogical Knowledge:PK)และความรู้ด้านเนื้อหาสาระ(Content Knowledge:CK)โดยยึดศาสตร์พระราชา  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็นปรัชญาการพัฒนาครูเน้นทักษะสมรรถนะศตวรรษที่ 21
สาระการพัฒนา
เป็นสาระสหวิทยาการ(Interdisciplinary) ที่บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ด้วย TPACK MODELโดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นปรัชญาและใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ
หน่วย 1. การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน
หน่วย 2. การสร้างโรงเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
หน่วย 3. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 4. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Motion Graphic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 5. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Smart Video สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 6. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล E-Book สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 7. เรื่องการสร้างหน่วยและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPACK และ ADDEI และ ASSURE Model
หน่วย 8. เรื่องการสร้างแบบทดสอบของBloom’s Taxonomy ด้วยเครื่องมือจากระบบแพลตฟอร์ม
หน่วย 9. เรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการผสมผสาน (Blended Learning Approach)

สารบัญหลักสูตร

18 บทเรียน

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

แบบประเมินก่อนเรียน
เรื่อง 2 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ3:10
แบบประเมินหลังเรียน

หน่วย 2 การสร้างโรงเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

หน่วย 3 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 4 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Motion Graphic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 5 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Smart Video สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 6 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล E-Book สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 7 เรื่องการสร้างหน่วยและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPACK และ ADDEI และ ASSURE Model

หน่วย 8 เรื่องการสร้างแบบทดสอบของBloom’s Taxonomy ด้วยเครื่องมือจากระบบแพลตฟอร์ม

หน่วย 9 เรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการผสมผสาน (Blended Learning Approach)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (21 การให้คะแนน)

22 หลักสูตร

820 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.8

Total 12 Ratings

5
10 การให้คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ขอบพระคุณสำหรับหลักสูตรดี ๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ

ขอบคุณหลักสูตรดีดีและมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนจริง ๆ ค่ะ

คุ้มค่าครับ 999 แต่สามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อนักเรียนของเราได้ ลองคิดดูว่าจะมีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่มีทุกอย่างครบวงจรแบบนี้ในราคา 999 ที่ไหน ผมอยากมีสักโปรแกรมแต่มาเจอแพลทฟอร์มตัวนี้ ได้คำตอบเลยครับว่าไม่ต้องไปหาตัวอื่นแล้ว ที่เหลืออยู่ที่ความขยันของครูล้วนๆครับ

มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

มีโอกาสได้เรียนรู้....นับว่าได้ทำให้ครูเองได้พัฒนาตนเองในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตัลมีอิทธิพลอย่างมาก...และในยามวิกฤตที่เกิดโรคระบาด....การเรียนรู้แบบออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้น....และขอขอบคุณ.....สำหรับการสนับสนุนที่ดีจากทางโรงเรียนเอง และทางบริษัท iwroldonline.academy และวิทยากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ สามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้จริง และเป็นความรู้ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ผมเพิ่งว่างเข้ามาเรียนรู้เป็นวันแรกครับหลังจากสมัครเข้ามาตั้งแต่ปลายมีนาคม เพิ่งเข้าเรียนได้ 22% ก็เห็นแล้วว่ามีประโยชน์มากจริงๆ เหมาะกับการเรียนรู้ทั้งแบบปกติคือ ใช้ทบทวนหรือเรียนล่วงหน้าจากที่บ้าน ในยามปกติ และแบบออนไลน์ในยุคสงครามโควิดนี้ยิ่งเหมาะสมมาก เชื่อว่าหากทำกันทุกรายวิชาในโรงเรียนใดโรงเรียนนั้นก็กลายเป็นโรงเรียนออนไลน์ได้ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะตัวนี้

มีประโยชน์มากๆ คะ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน

มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

ถ้าฝึกทำได้จะสามารถนำไปใ้สอนแบบออนไลน์ได้เลยค่ะ

มีประโยชน์มากๆครับ สามารถนำความรู้ที่อบรมไปใช้ได้จริง

ขอบคุณสำหรับหลักสูตรที่ดีแบบนี้นะคะ สามารถนำปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

฿2,999.00 ฿999.00